Topex Alkalisk avfettning

2,730.00 kr

Ett alkaliskt avfettningsmedel till svåra rengöringsarbeten. Kan användas i

högtryckssprutor med injektor,lågtryckssprutor och avfettningsanläggningar.

Medlet har ett brett användningsområde exempelvis till metallavfettning före

ytbehandling, fordonstvätt till städmaskiner samt inom livsmedelsindustrin.

Kategori:

Ett alkaliskt avfettningsmedel till svåra rengöringsarbeten. Kan användas i

högtryckssprutor med injektor,lågtryckssprutor och avfettningsanläggningar.

Medlet har ett brett användningsområde exempelvis till metallavfettning före

ytbehandling, fordonstvätt till städmaskiner samt inom livsmedelsindustrin.

ANVÄNDNING:

Spraya avfettningslösningen med högtryckstvättens injektor eller

med lågtrycksspruta. Låt medlet verka 5 – 10 minuter. Spola därefter rent

med högtryck och kallt eller ljummet vatten.

EGENSKAPER:

Ett högkoncentrerat, lågdoserat avfettningsmedel med bakteriedödande verkan. Färg och parfymfritt. Svag lukt.

Biologiskt nedbrytbart. pH ca. 10,5

DOSERING:

Personbil, borsttvätt…….. 1 lit till 25 – 50 delar vatten

Personbilar, handtvätt…….. 1 lit till 100-150 delar vatten

Lastbilar, maskiner svårt smutsade ytor…. 1 lit till 5 – 20 delar vatten

INNEHÅLLSDEKLARATION:

Natriumtripolyfosfat, natriummetasilikat, dipropylenglykolmetyleter,

amfolyttensider och fettalkoholetoxylater.

FÖRPACKNING: 30 liters art.nr. 701

Säkerhetsdatablad