Topex petroleumbaserad Avfettning

1,580.00 kr

Ett färdigblandat petroleumbaserat avfettningsmedel avsett för rengöring av starkt förorenade maskiner och föromål med svåra föroreningar av asfalt, olja, fett och annan fettlöslig smuts.

Kategori:

Ett färdigblandat petroleumbaserat avfettningsmedel avsett för rengöring av starkt förorenade maskiner och föromål med svåra föroreningar av asfalt, olja, fett och annan fettlöslig smuts.

ANVÄNDNING:

Avfettningsmedlet är färdigblandat och skall ej före användning spädas. Spraya på avfettningsmedlet med lågtrycksspruta och låt verka 5 – 15 minuter. Spola därefter av med högtryck och gärna med tempererat varmt vatten.Detta avfettningsmedel är avsatt för den förbrukare som har fettavskiljare. Får ej gå ut i det kommunala avloppet.

EGENSKAPER:

Detta medel har en hög rengöringseffekt enär det är petroleumbaserat. Detta medel för ej värmas upp så att det kan bildas gaser.Detta medel kan med fördel annvändas i tvätttumlare (om inte värme förekommer)

Ett mycket bra medel för rengöring av verktyg,när det inte finns något vatten

med, så kan det inte bli rostangrepp.

DOSERING:

Produkten är färdigblandad.

Säkerhetsdatablad